آزمایشگاه تخصصی و کارگاهی بتن

آزمایشگاه تخصصی و کارگاهی بتن
15087 1394/09/11

آزمایشگاه تخصصی و کارگاهی بتن

واحد آزمایشگاه ژئو تکنیک این مرکز افتخار دارد که با بهره گیری از متخصصین با تجربه ، کارآمد و به روز و نیز در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز و تخصصی، نسبت به ارائه برتر کلیه آزمایشهای کارگاهی و دفتری تخصصی بتن مانند اسلامپ ، مقاومت فشاری / کششی / خمشی / برشی ، دانه بندی ، ارزش ماسه ای ، نفوذ پذیری ، چسبندگی ،ارائه طرح اختلاط بتن ، ارائه طرح اختلاط بتن های خاص ، واکنش زایی ، مقاومت سایشی و .... ، آزمایشهای سیمان ، آزمایشهای مقاومتهای کششی و شیمیایی واتراستاپ ، انواع آزمایشهای افزودنی های بتن ، به کلیه پروژه ها ، کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران ، کارخانه و ... اقدام نماید .