کارشناسی و بررسی وضعیت موجود سازه های بتنی

کارشناسی  و بررسی وضعیت موجود سازه های بتنی
13830 1394/09/11

کارشناسی و بررسی وضعیت موجود سازه های بتنی

نظر به مشکلات خاص اجرایی و بهره برداری سازه های بتنی در سطح کشور ، کلینیک فنی و تخصصی بتن با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین با تجربه ، کارآمد و شناخته شده اقدام به ارائه خدمات تخصصی کارشناسی بتن ، شناسایی مشکلات و معایب اجرایی و بهره برداری ، ارائه راهکارهای عملی و اجرایی رفع آنها نموده است .

لطفا جهت بهره گیری از این خدمات نسبت به ارسال مشخصات خواسته شده در فرم زیر اقدام نمایید.

عنوان پروژه یا سایت :

کارفرما :

نام و نام خانوادگی متقاضی :

سمت :

موضوع فعایت :

خلاصه مشکلات و موضوع مورد نظر :

آدرس و شماره تلفن تماس جهت هماهنگی های مورد نیاز :