تماس برای مشاوره؟

متخصصین و کارشناسان کلینیک بتن ایران آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

مشاوره فنی: 09120916272-09128889641

مشاور اجرایی پروژه تعمیراتی: 09128889641

پشتیبانی فنی فروش: 09120916272

تعریف بتن حجیم

تعريف بتن حجيم

 در گذشته عبارت بتن حجيم فقط در مورد بتن با ابعاد بزرگ مانند سد هاي وزني به کار برده مي شد، اما امروزه به هر قطعه بتني که در آن، ابعاد به اندازه اي باشند که رفتار حرارتي ممکن است منتهي به ايجاد ترک شود را گويند هم چنين بر طبق استاندارد اروپايي ENV 206:1992   هنگامي که اختلاف دماي سطح و هسته بتن به بيش از 20 درجه سانتي گراد برسد بتن ترک مي خورد. [2] براي مثال با در نظر گرفتن ضريب انبساط حرارتي بتن برابر 10۶× 10، تغيير شکل نسبي افتراقي برابر۶ 10× 200  مي گردد. اين يک تخمين واقعي تغييرشکل نسبي کششي در هنگام ترک خوردن است. پس بر طبق تعريف اين استاندارد چنانچه در سازه هاي بتني گراديان حرارتي بيش از 20 درجه سانتي گراد برسد آن سازه شامل دسته بندي بتن حجيم مي شود. 

تاریخ: 1395/8/9      بازدید:2384

تماس با ما