مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
راه های افزایش کیفیت بتن ریزی

  براي ارائه راه حلها ، مسلما تحليل صحيحي از بروز مشكلات مي تواند ره گشا باشد. در زير اين راه حلها را مرور مي كنيم.

  1. ممنوع كردن استفاده طرح از دو مقاومت مشخصه متفاوت در نقشه ها و دفترچه محاسبه توسط كارفرما و صدور بخشنامه اي به اين منظور
  2.  توصيه براي بكارگيري مقاومت مشخصه زيادتر از حدود معمول ، در پروژه هاي مهم توسط مهندسين مشاور براي كوچك كردن ابعاد قطعات و مصرف كمتر ميلگرد در سازه هاي بتني در صورت توجيه فني و مالي. مسلما با اين كار دوام بتن ها نيز در شرايط محيطي مختلف به علت كم شدن نسبت آب به سيمان بالا مي رود. استفاده از مقاومت مشخصه 25 تا 40 مگاپاسكال (استوانه اي) در اين مرحله مي تواند شروع خوبي براي بهبود سطح كيفي توليد بتن تلقي شود. در اين حالت ديگر استفاده از مخلوطهاي استاندارد و تجويزي موردي نخواهد داشت و بايد از مخلوطهاي طراحي شده استفاده شود.
  3. توصيه براي پرهيز از محافظه كاري بيش از حد در طراحي مي تواند كار ساز باشد. البته كنترل اين امر و تعيين سطح محافظه كاري ، مشكل خواهد بود. تيپ كردن قطعات و توجه به مسائل اجرائي گاه نياز به برخي     دقت ها و محافظه كاري ها خواهد شد كه كاملا منطقي است.
  4. طبقه بندي كارگاه ها از نقطه نظر انحراف معيار و حاشيه امنيت براي طراحان مخلوطهاي بتني و توصيه براي پيش بيني انحراف معيار كمتر در طرح اختلاط و تصحيح آن در صورت ضرورت عليرغم بكارگيري كنترل  ونظارت در كارگاه. مسلما براي كارگاههائي كه داراي وسايل توزين و ساخت بهتري هستند انحراف معيار كمتر و براي كارگاههائي كه با بتونير اقدام به توليد بتن مي نمايند انحراف معيار بيشتري در نظر مي گيريم.

بازنگري در آيين نامه بتن ايران و كاهش 5/1 مگا پاسكال از حاشيه امنيت توصيه شده در گام اول توصيه  مي شود.

بهتر است انحراف معيار كارگاههاي مختلف با توجه به سطح كنترل كيفي و نظارتي در امر ساخت بتن مشخص   شود.

مسلما اگر از سوابق كاري و انحراف معيار كارگاهي اطلاع داشته باشيم بايد انحراف معيار محاسبه شده را براي محاسبه مقاومت ميانگين طرح اختلاط به كار بريم .

اكثر كارگاههاي ما كه انحراف معياري بيش از 5 مگا پاسكال دارند حاشيه امنيت آنها از 5/8 مگا پاسكال تجاوز مي كند و به حدود 5/11 مگا پاسكال نيز مي رسد. اين حدود حاشيه امنيت ، مسلما باعث افزايش عيار سيمان تا ميزان 50  كيلو سيمان در هر متر مكعب بتن نسبت به حالتي است كه حاشيه امنيت در حد 7 مگا پاسكال باشد.

بديهي است در مشخصات فني خصوصي و يا شرايط خصوصي پيمان بايد قيد شود " پيمانكار موظف است كيفيت خود را در حد مطلوب قراردهد يعني انحراف معيار خود را از حد معيني كمتر نگه دارد".

  1. در فهارس بهاء پايه ، علاوه بر بكارگيري قيمت بتن بر مبناي عيار سيمان ، بايستي آيتم هاي ديگري براي منظور نمودن قيمت بر اساس مقاومت پيش بيني شود ودر بر آورد و تهيه صورت وضعيت عمدتا از آيتم قيمت بر اساس مقاومت استفاده گردد. شايد اين مهم ترين اقدام در بين همه راه حلها باشد. در اين صورت پيمانكار ممكن است سعي بر مصرف بيشتر سيمان نداشته باشد و با كمي تامل و دقت و بكارگيري وسايل دقيق تر و مجهزتر بتواند با مصرف كمتر سيمان ، مقاومت مورد نظر را تامين نمايد. اين راهكار مي تواند به كاهش انحراف معيار كارگاه و كاهش مقاومت ميانگين طرح اختلاط منجر شود. بنابراين  در ميان مدت تغييرات   عمده اي را در سطح كيفي توليد بتن شاهد خواهيم بود.
  2. حذف اضافه بهاء براي تراكم بتن ، و بتن ريزي در قطعات مسلح مي تواند فوايدي را داشته باشد. در كنار پرداخت پول بر اساس مقاومت اين ترفند مي تواند باعث شود تا پيمانكار راه حلهاي منطقي و اقتصادي را انتخاب كند. مسلما در اين حالت مسئوليت تهيه طرح اختلاط بايد بر عهده پيمانكار و مشاور آزمايشگاهي وي گذاشته شود. راه حل استفاده از بتن سفت با سيمان كمتر و بكارگيري پرسنل و وسايل تراكمي بيشتر را       مي توان در كنار راه حل استفاده از بتن شل تر و با سيمان بيشتر و بكارگيري پرسنل و وسايل تراكمي كمتر بكار گرفت. هم چنين مي توان از افزودنيهاي روان كننده استفاده نمود و بتن را با سيمان كمتري روان نمود. بنابر اين در اين راه حل نبايد بابت مصرف افزودنيهاي مختلف ، وجهي را پرداخت نمود. بلكه مصرف افزودني با توجه به مشخصات فني خصوصي و طرح اختلاط انجام مي گيرد و هزينه آن بايد در پيشنهاد قيمت پيمانكار مستتر باشد. در اين صورت مقدار افزودني در حداقل مقدار لازم به كار مي رود تا نيازهاي پروژه مرتفع گردد. فرض كنيد قرار بوده است افزودني آب بند كننده بكار رود. در اين حال پيمانكار به كمك مشاور آزمايشگاهي مي تواند با كاهش نسبت آب به سيمان ، دانه بندي و اسلامپ مناسب ، مقدار آب بند كننده كمتري را مصرف نمايد و يا بر عكس.  به هر حال در هردو حالت پيمانكار  مسائل مالي و سهولت كار خود را منظور مي كند و نظارت پروژه نيز مسائل فني را منظور مي دارد.
  3. توصيه مي شود در برنامه هاي آموزشي دانشگاهها ، بهاي بيشتري به درس تكنولوژي بتن و اجراي بتن داده شود. روال فعلي براي تامين اهداف مورد نظر كافي نيست. هم چنين در هنرستانها و آموزشكده ها بايد توجه بيشتري به آموزش كاردانها معطرف شود. كارگران ماهر بايد در دوره هاي آموزشي مراكز عمومي و خصوصي تحت آموزش هاي عملي جدي قرار گيرند تا بتوانيم كيفيت بالاتري را براي توليد و اجراي بتن تضمين نمائيم. ايجاد سر فصلي براي اخلاق فني مهندسي در آموزش ها مي تواند احتمال موفقيت را بيشتر كند.
  4. توصيه براي بهبود كيفي و سطح توليد وسايل بتن سازي در كنار آزادسازي ورود دستگاههاي ساخت بتن و كاهش سود بازرگاني و عوارض گمركي براي ايجاد انگيزه در رابطه با توليد بهتر و ايجاد دستورالعملهاي ساخت استاندارد دستگاههاي توليد بتن و استفاده از ابزار دقيق براي كنترل رطوبت و استفاده از رايانه .
  5. بكارگيري وسايل آزمايشگاهي و كنترلي بيشتر و بهتر در كارگاهها براي كنترل سريع رطوبت سنگدانه ها در كارگاه ، استفاده مداوم از اسلامپ و كنترل چشمي بتن ، ايجاد انگيزه بيشتر براي كنترل توسط ناظرين و مسئول شناختن آنها در صورت بروز مشكل

10- كمك نهادهاي دولتي براي شكل گيري و فعال نمودن انجمن هاي علمي و تخصصي و آموزشي و صنفي  غير دولتي در زمينه بتن و همكاري آنها براي پيشبرد اهداف ملي و تنظيم و تدوين دستورالعملها ، ضوابط و      آيين نامه ها.

 

 

 

 

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

بتن سبک و سنگین ، دیرگیر کننده بتن ، دستورالعمل بتن ریزی در کارگاه ، مقاومت الکتریکی بتن ، بتن اکسپوز ،  چسب بتن ، مواد کیورینگ بتن ، واتراستاپ بتن ، الیاف بتن ، روغن قالب بتن ،چسب کاشت میلگرد و آرماتور در بتن ،  رنگ بتن ، چسب کاشی ، پاور ژل میکروسیلیس ، ترمیم کننده بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، گروت ، آب بندی بتن ، ترمیم بتن ، ترمیم کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، واتراستاپ بتن ، انواع واتراستاپ بتن ،  آب بندی استخر ، ضد یخ بتن ، فوق روان کننده بتن ، مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی ساختمان ها ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ،  کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 

 

تاریخ: 1397/6/29      بازدید:630

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 147   نفر    بازدید امروز : 13957   نفر    بازدید دیروز : 16694   نفر    بازدید  این ماه :  45543   نفر    بازدید ماه گذشته : 363828   نفر    بازدید کل : 8861052   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده